Teritoriul GAL Crasna Barcău este situată în partea vestică a județului Sălaj, respectiv în partea estică a județului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Relieful teritoriului este unul divers, cuprinde atât munți, dealuri, cât și piemonturi joase. GAL-ul este compus din 13 comune, dintre care 12 din județul Sălaj(Agrij, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos,Vârșolț), și o comună din județul Bihor (Balc). În total aceste comune au o suprafață de 691,97 km², și o populație de 36,843 de persoane, rezultând o densitate a populației de 53,24 de persoane/km².

Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice a comunelor, valorile Indicelui de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) ne arată faptul că 7 comune din totalul de 13 au valori IDUL de 55 de puncte sau mai puțin, aceste comune fiind mai puțin dezvoltate, cuprind zone mai sărace.

Din punct de vedere demografic, natalitatea aferentă teritoriul GAL este 10,80 de nou-născuți aferenți unei populații de 1000 persoane[1], iar mortalitatea este de 14,71 de persoane decedate aferente unei populații de 1000 de persoane. Teritoriul GAL Crasna Barcău are un spor natural negativ, în anul 2014 teritoriul a pierdut în total 123 de persoane în urma mișcării naturale a populației. Balanța migratore aferentă teritoriul GAL în anul 2014 este de -157 de persoane, și-au stabilit reședința în comunele aferente un total de 228 de persoane, și au plecat cu reședința 385 de persoane.

În ceea ce privește gradul de dependență al populației de vârstă inactivă, la nivelul populației aferente GAL Crasna Barcău acest indicator ne arată o valoare de 1,59, deci la fiecare persoană de vârstă activă (18-64 ani) îi revin în medie 0,59 de persoane de vârstă inactivă (sub 18 ani, 65 de ani și peste). Această valoare este una crescută, populația de vârstă inactivă, dar mai ales populația de peste 65 de ani exercită o presiune crescută asupra populației de vârstă activă, gradul de îmbătrânire al populației fiind unul crescut.