Headlines

M5/6A

Dezvoltarea activităţilor non-agricole

Obiectivul sprijinului în cadrul acestei măsuri este de a acorda sprijin pentru facilitarea diversificării activităților de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului prin înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din această zonă, în vederea unei dezvoltări durabile, creării de locuri de muncă și reducerea sărăciei.

Scopul sprijinului fiind diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de activități non-agricole, pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului, încurajarea menținerii si dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale; crearea de noi locuri de muncă.

BENEFICIARI DIRECTI

 • Persoane fizice autorizate sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înființată în baza Legii nr. 566/2004
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societăți cooperative meșteșugărești și de consum de gradul
 • Persoană fizică aubtorizată, Întreprindere individual, Întreprindere Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL, Medicul Veterinar, Medicul uman

Actiuni eligibile

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice,
 • producerea de produse electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc.;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:
 • Investiții în utilaje, echipamente care produc servicii ajutând economia teritoriul pe mai multe domenii.
 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agroturistic, proiecte de activități de agrement;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării

Activitati neeligibile

 • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

Intensitatea sprijinului

 • Sprijinul public nerambursabil va fi minim 5.000 euro, dar aceasta nu va depăși 35.000 de euro/proiect.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90%, în următoarele cazuri:
 • pentru solicitanții care desfășoară activități de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și agroturism;
 • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole.

 

Top