Headlines

M8/6B

Afirmarea şi promovarea identităţii teritoriale a GAL Valea Crasnei şi Barcăului

Obiectivul sprijinului este realizarea unei identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului în patru etape de acțiune. Realizarea unei acțiuni de colectare de date alături de o analiză a resurselor existente în teritoriu (abilitați ale populației, tradiții, obiceiuri, legende, monumente, produse locale, pensiuni, structuri asociative, zone Natura 2000, etc.) care să identifice punctele forte ale teritoriului și să le transpună în soluții practice.

Dezvoltarea unei strategii de marketing unitare pentru teritoriu și de produs care să evidențieze specificul teritoriului și a fiecărei zone cu potențial în parte. Strategia de marketing va cuprinde și crearea de brand-uri și sub-brand-uri cu accent pe o componenta online/offline.

Punerea în valoare a strategiei de marketing teritorial prin campanii de comunicare și promovare ce presupun organizarea de evenimente atât în teritoriu cât și în afara acestuia cu scopul de a crește vizibilitatea teritorială si a potențialului turistic. Monitorizarea și urmărirea strategiei de marketing ce va avea ca finalitate măsurarea impactului avut asupra teritoriului

BENEFICIARI DIRECTI

 • Entități juridice private organizate în baza OUG. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile.

Tipuri de acțiuni eligibile

 • Analize legate de resursele, oportunitățile și potențialul de pe teritoriul GAL-ului (identificarea patrimoniului cultural, posibilități de cazare, abilități artizanale și de meșteșug ale populației, etc.);
 • Realizarea de Focus-grupuri/interviuri în fiecare comună de pe teritoriul GAL;
 • Realizare și dezvoltare a strategiei de marketing teritorial;
 • Crearea de brand și sub-branduri teritoriale (creare nume, siglă, mesaje cheie, cercetare specific local și așteptări consumatori, etc);
 • Acțiuni de realizare a analizelor privind modul în care brandul teritoriului poate fi personalizat conform potențialului teritorial;
 • Realizarea strategiei de comunicare și promovare a identității teritoriului;
 • Producția de materiale de promovare (audio-video, pliante, bannere, hărți, ghiduri turistice, ghiduri de prezentare, panouri de informare, etc.);
 • Promovarea prin intermediul mass-media (realizare și difuzare spoturi, emisiuni și reportaje publicitare, comunicate de presă, advertoriale, etc);
 • Promovarea valorilor și tradițiilor locale;
 • Acțiuni pentru plasarea de produse;
 • Acțiuni pentru dezvoltarea unor tehnologii de ultimă generație pentru promovarea teritorială (site de prezentare, aplicație pentru telefoanele mobile cu localizator GPS, podcast-uri, creare de video-uri si animații, etc);
 • Realizarea unei cartografieri zonale și realizarea unor hărți animate care să includă toate obiectivele de interes;
 • Realizarea de board games-uri menite să ofere o imagine atractivă a teritoriului;
 • Promovarea prin intermediul programelor educative special concepute (broșuri motivaționale și de educare, vederi electronice și printate, programe de vizită cu jurnaliști care să scrie despre regiune, evenimente in cadrul unităților de învățământ, centre culturale si educaționale etc.);
 • Participarea la evenimente locale, naționale si internaționale cu scopul promovării identității teritoriului în cadrul acelor evenimente (conferințe, expoziții, târguri de turism, schimb de experiență, etc.);
 • Realizarea de metodologii de monitorizare și urmărire a implementării strategiei de marketing și măsurarea impactului avut asupra teritoriului;
 • Acțiuni de formare a grupurilor de interes din teritoriul GAL (pensiuni, producători, meșteșugari etc.).

Actiuni neeligibile

  • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
  • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile

Intensitatea sprijinului va fi de 100%. Valoarea sprijinului nerambursabil va fi între minim 5. 000 și maximum 20.000 euro.

Top