Headlines

Animare Teritoriu

Animare Teritoriu – Perioada 03.04.2017-12.04.2017

        Aceste întâlniri au fost popularizate pe rețelele de socializare precum și prin afișe la avizierele din comune. Reprezentanții GAL Valea Crasnei si Barcaului au prezentat participanților la întâlniri măsurile de finanțare. La aceste întâlniri au participat posibili beneficiari a proiectelor de finanțare finanțate prin Strategia de dezvoltare a GAL Valea Crasnei si Barcaului. S-au distribuit materiale informative cu privire măsurile cuprinse in Strategia de dezvoltare a GAL Valea Crasnei si Barcaului.

Top