Headlines

Măsura 41.313

ÎNCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR TURISTICE

Potențialul turistic crescut al zonei stă la baza acestei măsuri reprezentând astfel o alternativă ocupațională pentru forța de muncă rurală, o modalitate de diverșificare a activităților economice din mediul rural și un factor de stabilizare a populației rurale.

Așa cum este identificat în analiza SWOT există un interes în creștere pentru servicii turistice în mediul rural în special agroturism și ecoturism care pot fi dezvoltate prin intermediul acestei măsuri.

Peisajul natural, specific a teritoriului, oferă poșibilități excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activități inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracție care nu sunt disponibile în zonele urbane.

În general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pieței turistice interne și internaționale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerințelor turiștilor din punct de vedere cantitativ și calitativ al spațiilor de cazare și a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultăți sub aspect tehnic, financiar și educațional. Aceasta situație necesită măsuri de susținere și impulsionare a dezvoltării acestui sector, în mod deosebit, promovarea și marketing-ul turismului rural care sunt slab dezvoltate și acoperă doar anumite zone.

Scopul acestei măsuri este dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Obiectivele acestei măsuri sunt:

 •   Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;
 •   Dezvoltarea șistemelor de informare și promovare turistică;
 •   Crearea facilităților recreaționale în vederea așigurării accesului la zonele
 •   naturale de interes turistic;
 •   Protejarea și promovarea valorilor culturale.

Un aspect important pe care se bazează această măsură este integrarea inițiativelor turistice în programe complexe pe teritoriu și elaborarea unei oferte adaptate identității teritoriului.

Beneficiari

 •   Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere;
 •   Comunele
 •   ONG-urile

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):

 • Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intenșitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile
 • 85% din totalul cheltuielilor eligibile  în cazul proiectelor de investiții în agro-turism;
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investiții în turismul rural.
Top