Headlines

Apel Selectie M3/6B/1

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
Cerere de finantare
Memoriu Justificativ
Studiu de Fezabilitate
Contract de Finantare
Model de HCL
Recomandari Analiza Cost Beneficiu
Model Acord de Parteneriat
Declaratie ANPM
Declaratie pe propria raspundere - INVESTITIE
Declaratie Acord Monitorizare
Declaratie raportare GAL
Declaratie s.d. AFIR
Declaratie eligibilitate
Fisa evaluare generala
Top