Headlines

Măsura 41.421

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale pentru îmbunătățirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația, pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor.

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau nu) și inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri și alte grupuri/parteneriate, care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, microregiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru.

Beneficiari

  •   Autoritățile publice și asociațiile acestora
  •   Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiectivele
  •   de patrimoniu cultural sau natural
  •   Microîntreprinderi
  •   ONG-uri
  •   Asezăminte culturale și instituții de cult

Finanțare :

  •   Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) :100%
Top