Headlines

Comunicate de presă

COMUNICAT DE PRESA 6 noiembrie 2015

La GAL Valea Crasnei si Barcaului din localitatea Crasna a avut loc astăzi la Comuna Valcau de Jos, 6 noiembrie 2015, Conferinţa de închidere a proiectului „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”.

Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin FEADR, contractul de finanţare fiind semnat la data de 13 martie 2013 şi a avut o valoarea de 2.500.000 euro. La Conferinţa de închidere au participat colaboratori, beneficiari, precum şi reprezentanţi ai Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR)

Analiza celor doi ani de funcţionare, prezentarea situaţiilor statistice privind proiectele implementate prin GAL Valea Crasnei si Barcaului a fost făcută de Vekas Albert Levente, managerul Grupului de Acţiune Locală.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Crasnei si Barcaului s-a concretizat în 41 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 2.461.305 euro, sumă ce reprezintă 95% din suma alocată. Până în prezent, plăţile efectuate de AFIR către beneficiari este de aproximativ 1.400.000 euro. Diferenţa urmează a fi rambursată beneficiarilor până la 30 decembrie 2015, termen limită de a se încheia exerciţiul financiar al PNDR 2007-2013.

GAL Valea Crasnei si Barcaului este un teritoriu rural şi un mai mare succes au avut măsurile de pe axa 3 si axa 1, dezvoltându-se astfel noi afaceri, construindu-se agropensiuni, s-au reabilitat parcuri, s-au dotat serviciile de gospodărire şi situaţii de urgenţă cu utilaje necesare bunei funcţionări a localităţilor partenere.

Situaţia proiectelor depuse la GAL Valea Crasnei si Barcaului se prezintă astfel:

Măsura Nr. proiecte Valoare totală nerambursabilă (euro)

Conform contracte

Măsura 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 8 280.000
Măsura 1.2.1. Modernizarea exploatațiilor agricole 2 29.977
Măsura 1.2.5. Îmbunatățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptare agriculturii și silviculturii. 3 210.000
Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 13 736.267
Măsura 3.1.3. Încurajarea activităților turistice 2 180.412
Măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația ruralăşi punerea în valoare a moştenirii rurale 13

 

1.024.649

 

TOTAL 41 2.461.305

Pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, proiectul „Pregătirea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Grup de actiune locala Valea Crasnei si Barcaului a fost declarat eligibil, la GAL Valea Crasnei si Barcaului aderând doua localităţi noi, respectiv Halmasd si Agrij.

________________________________________________

COMUNICAT DE PRESA 10.07.2014

REALOCARE SUME

GAL Valea Crasnei şi Barcăului aduce la cunoștință celor interesați că prin realocarea sumelor neutilizate de la măsurile 41.121, 41.312, 41.313, 41.322 s-a disponibilizat suma de 199.000 Euro. Prin Hotărârea Consiliului Director și  după aprobarea DGDR, AM-PNDR suma s-a realocat către Măsura 41.112. La suma de 199.000 euro se adaugă suma de 36.000 euro rămasă neutilizată la Măsura 41.1122. Ca atare alocarea financiară nerambursabilă  pentru o nouă sesiune pe Măsura 41.112 este de 235.000 euro.

 

Comunicat de presa 08.04.2013 – Lansarea PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ prin intermediul Programului ”LEADER”

Top