Headlines

Apel Selectie M6/2B/1

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
Cerere de finantare
Plan de afaceri
Model Contract de finantare
LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL
Studiu potential
Codul si calculator de bune practici agricole
Decl. raportare GAL
Decl. acord. monitorizare
Fisa de evaluarea generala
Top