Headlines

Apel Selectie M7/6A/1

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
Cerere de finantare
Model Plan de afaceri
Contract de finantare
Lista Cod CAEN
Lista Cod CAEN-Dotare cladiri
Decl. incadrare in cat. micro-intreprindere
Decl. respectare regulii
Decl.neincadrare in firme in dificultate
Decl.serv. consiliere
Decl.raportare GAL
Decl.acord. monitorizare
Fisa de avaluare
Top