Headlines

Apel Selectie M2/3A – data publicarii 09.10.2018

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul solicitantului
ANEXE:
Cerere de finantare - versiune editabilă
Model plan marketing
Acord de cooperare
Procedura de evaluare si selectie
Acte normative utile
Fisa de evaluare generala a proiectului

Top