Headlines

Apel selectie M3/6B/5 – data publicarii 25.10.2021

Apel selectie M3/6B/5

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
01_Cerere de finantare M 3_6B_7_2 pentru GAL
01_M3_6B_Cerere de finantare_4_2021
01_M3_6B_Cerere de finantare_mixta
02_Anexa_2_Memoriu_Justificativ
02_Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate
03_Anexa_3_Contract_de_Finantare
04_Model de HCL_2021
05_Recomandari_analiza_cost-beneficiu
06_model_Acord_de_parteneriat
07_Declaratie_ANPM
08_Declaratie pe propria raspundereINVESTITIE
09_Decl acord monit
10_Decl raportare_GAL
11_Decl s. d. AFIR
12_Declaratie_elig
Fisa_evaluare_generala_E_1.2_M3-6B_4_2020
Top