Headlines

— Apel selectie M5/6A/4 – data publicarii 09.01.2023

M5/6A/4

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
01_Anexa_1_Cerere de finantare_M5_6A_3
02_Anexa_2_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG907_-_2016
02_Anexa_2_x_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B
02_Anexa_2_x_STUDIU_de_FEZABILITATE_Anexa_C
02_Anexa_2_x_STUDIU_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari_
03_Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_sM6.4
04_Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica
04_Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)
04_Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate_
04_Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe
04_Doc 15. Decl-raportare-GAL
04_Doc 16. Decl-acord-monit
05_Anexa_5.13_Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
06_Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_
07_Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor
Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului_M5-6A_3
Top