Headlines

Strategia de Dezvoltare Locală

Este disponibilă Strategia de dezvoltare locală versiunea actualizată 17.09.2021

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 21.06.2017

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 10.10.2017

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 22.05.2018

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 29.11.2018

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 05.12.2019

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 04.08.2021

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 17.09.2021

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 23.11.2022

Strategia de dezvoltare locală versiunea 1.

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului
Anexe_SDL

Strategia în capitole (în format .pdf):

Introducere 1 pag.

Introducere 2 pag.actualizat 29.11.2018

Capitolul I - Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 5 pag.
Capitolul II - Componența parteneriatului 2 pag.
Capitolul III - Analiza SWOT 5 pag.
Capitolul IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție 3 pag.
Capitolul V - Prezentarea măsurilor

Fișa măsurii: M1/2A - Investiții în active agricole

Fișa măsurii: M1/2A - Investiții în active agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M2/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M2/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală-actualizat 10.10.2017

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală-actualizat 21.06.2017

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 05.12.2019

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 17.09.2021

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 23.11.2022

Fișa măsurii: M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului-actualizat 21.06.2017

M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole

Fișa măsurii: M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole - actualizat 23.11.2022

Fișa măsurii: M6/2B - Dezvoltarea competivitității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M6/2B - Dezvoltarea competivitității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M7/6A - Sprijinirea dezvoltării activităților non-agricole

Fișa măsurii: M7/6A - Sprijinirea dezvoltării activităților non-agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului
Capitolul VI - Descrierea complementarității șisau contribuției la obiectivele altor 3 pag.

Capitolul VII - Descrierea planului de acțiune 3 pag.

Capitolul VII - Descrierea planului de acțiune 3 pag. - actualizat 22.05.2018

Capitolul VII - Descrierea planului de acțiune 3 pag. - actualizat 23.11.2022

Capitolul VIII - Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 2 pag.
Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 4 pag.

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag.

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag. - actualizat 22.05.2018

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 2 pag. - actualizat 05.12.2019

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag. - actualizat 04.08.2021

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag. - actualizat 23.11.2022

Capitolul XI - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2 pag.
Capitolul XII - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 1 pag.

Planul de finantare SDL

Planul de finantare SDL actualizat 10.10.2017

Planul de finantare SDL actualizat 22.05.2018

Planul de finantare SDL actualizat 05.12.2019

Planul de finantare SDL actualizat in urma bonusării 04.08.2021

Planul de finantare SDL EURI TRANZIȚIE - 23.11.2022
Planul de finantare SDL FEADR TRANZIȚIE - 23.11.2022
Top