Strategia de Dezvoltare Locală

Este disponibilă Strategia de dezvoltare locală versiunea actualizată 05.12.2019

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 21.06.2017

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 10.10.2017

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 22.05.2018

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 29.11.2018

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului-Actualizat 05.12.2019

Strategia de dezvoltare locală versiunea 1.

Strategia GAL Valea Crasnei si Barcaului
Anexe_SDL

Strategia în capitole (în format .pdf):

Introducere 1 pag.

Introducere 2 pag.actualizat 29.11.2018

Capitolul I - Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 5 pag.
Capitolul II - Componența parteneriatului 2 pag.
Capitolul III - Analiza SWOT 5 pag.
Capitolul IV - Obiective, priorități și domenii de intervenție 3 pag.
Capitolul V - Prezentarea măsurilor

Fișa măsurii: M1/2A - Investiții în active agricole

Fișa măsurii: M1/2A - Investiții în active agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M2/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M2/3A - Asociativitate și cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală-actualizat 10.10.2017

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală-actualizat 21.06.2017

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M3/6B - Promovarea tradițiilor și valorilor locale prin mica infrastructură locală - actualizat 05.12.2019

Fișa măsurii: M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului-actualizat 21.06.2017

M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M4/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru comunitatea din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole

Fișa măsurii: M5/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M6/2B - Dezvoltarea competivitității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului

Fișa măsurii: M6/2B - Dezvoltarea competivitității prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M7/6A - Sprijinirea dezvoltării activităților non-agricole

Fișa măsurii: M7/6A - Sprijinirea dezvoltării activităților non-agricole - actualizat 22.05.2018

Fișa măsurii: M8/6B - Afirmarea și promovarea identității teritoriale a GAL Valea Crasnei și Barcăului
Capitolul VI - Descrierea complementarității șisau contribuției la obiectivele altor 3 pag.

Capitolul VII - Descrierea planului de acțiune 3 pag.

Capitolul VII - Descrierea planului de acțiune 3 pag. - actualizat 22.05.2018

Capitolul VIII - Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 2 pag.
Capitolul IX - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 4 pag.

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag.

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 1 pag. - actualizat 22.05.2018

Capitolul X - Planul financiar al strategiei 2 pag. - actualizat 05.12.2019

Capitolul XI - Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 2 pag.
Capitolul XII - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 1 pag.

Planul de finantare SDL

Planul de finantare SDL actualizat 10.10.2017

Planul de finantare SDL actualizat 22.05.2018

Planul de finantare SDL actualizat 05.12.2019