Headlines

M4/6B

Dezvoltare infrastructurii sociale pentru teritoriul GAL Valea Crasnei şi Barcăului

Obiectivul sprijinului oferit prin această măsură vizează asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea de servicii sociale în concordanță cu nevoile identificate în analiza teritoriului.

Scopul măsurii este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea și accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a zonelor rurale.

Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale și asociațiile acestora
  Entități private:

  • ONG-uri înființate conform OG 26/2000.
  • Întreprinderi sociale (altele decât cele înființate pe OG 26/2000).

Beneficiarii indirecți:

 • Populația locală de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;
 • Grupuri vulnerabile (conform Memorandumului comun în domeniul incluziunii sociale MMFPS, 2005, secțiunea 2.6);
 • Grupuri dezavantajate (conform în legea nr. 129/1998, art.2, alin.1, pct.c);
 • Grupuri de risc (conform în HG nr. 829/2002, anexă, secțiunea I, cap. II, Principiile PNAinc, criterii pentru stabilirea corectă a principiilor, pct. 8);
 • Persoane şi familii aflate în dificultate sau risc ( conform în OUG nr. 68/2003, art. 1, alin. 1, art. 23 şi 25);
 • Grupuri vulnerabile de pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Înființarea, modernizarea, dotarea centrelor comunitare multifuncționale si medicale;
 • Înregistrarea și acreditarea centrului/spațiului astfel încât să se asigure funcționarea în condiții legale.
 • Înființarea, modernizarea, dotarea facilităților pentru servicii funerare (capelă mortuară)
 • Modernizarea, dotarea sediu primărie
 • Inființarea, modernizarea, dotarea servicului de întreținere infrastructură locală,

Sume aplicabile și rata sprijinului:

 • Intensitatea sprijinului va fi de:
  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit.
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.
  • Până la 90% pentru investiții generatoare de venit.

Valoare sprijin nerambursabil: 5.000-60.000 €

Top