Headlines

Măsura 41.123

CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE

În teritoriu un punct important pentru dezvoltare este reprezentat de produsele locale existente sau potențiale. Fiind un teritoriu unde agricultura este preponderentă în primul rând ne axăm pe crearea de noi produse agro-alimentare cu o valoare adăugată mai mare care poate aduce venituri populației.

Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea investiției corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole care procesează materii prime:

 •   Dezvoltarea de noi produse, procese și tehnologii – acțiuni inovative
 •   Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile,
 •   Adaptarea la cerințelor pieței, în funcție de resursele locale precum și deschiderea de noi oportunități de piață,
 •   Promovarea investițiilor pentru respectarea standardelor comunitare,
 •   Creșterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar,
 •   Creșterea numărului de locuri de muncă.

Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a altor factori de producție. Sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole.

Proiectele care vor fi sprijinite prin această măsură vor promova acele practici tradiționale de procesare și prelucrare a produselor agricole și forestiere care sunt specifice zonei. Inovativitatea este un principiu de bază a programului astfel vor fi sprijinite acele proiecte care introduc produse, procese, tehnologii și metode de marketing noi.

Beneficiarii măsurii:

 • Micro – întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii
 •   Persoane fizice, Persoane fizice autorizate
 •   Asociaţii familiale
 •   Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
 •   Grup de producători
 •  ONG
Top