Headlines

M2/3A

Asociativitate şi cooperare în teritoriul GAL Valea Crasnei şi Barcăului

Obiectul sprijinului este de a acorda asistență în dezvoltarea de structuri asociative ale fermierilor.

Beneficiari direcți:

  • Parteneriate ale ONG-uri, înființate conform OG. 26/2000 cu Grupuri de inițiativă neformalizate (grupuri ce vor sta la baza viitoarei Cooperative) și/sau Fermieri individuali (persoana fizică cu condiția să participe la un parteneriat cu un facilitator informal care ulterior se va formaliza într-o formă juridică) sau entități active în agricultură (PFA, II, IF, SRL, forme asociative deja formalizate- detaliate mai jos);)

Tipuri de acțiuni eligibile

  • Specifice fazei 1: Analize a potențialului de producție; Elaborare studii de piață; Coordonare în elaborarea planului de afaceri cu implicarea activă a viitorilor membrii ai structurii asociative; Sprijin în elaborarea documentelor constitutive (fiscală și juridică); Organizarea întâlnirilor comunitare; Facilitare comunitară.
  • Specifice fazei 2: Asistență punerea în aplicare a planului de afaceri; Organizare vizite de studiu; Asistență în diversificarea produselor și serviciilor; Creșterea capacității pentru furnizarea de servicii specifice; Asistență în crearea de noi parteneriate cu alte entități similare care să contribuie la formarea unei rețele; Furnizarea de acces la asistență tehnică; Furnizarea de acces la asistență la asistență juridică; Asistență în recrutarea resursei umane; Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative; Organizarea de evenimente de promovare (degustări, târguri, schimburi de experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR); Elaborarea de suporturi de curs; Crearea de marcă; Monitorizarea și raportarea periodică; 

Actiuni neeligibile

  • Acțiuni care nu conduc la rezultate pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;
  • Acțiuni care nu deservesc scopul măsurii.

Intensitatea sprijinului este de 100% – fiind vorba de un proiect negenerator de venit. Sumele se vor determina în funcție de faza vizată:

            Pentru Faza 1: maxim 25.000 Euro;

            Pentru Faza 2: maxim 75.000 Euro.

Top