Headlines

Masura 41.121

MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante, precum și investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și creșterea competitivității exploatațiilor agricole.

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiții;
 • Creșterea calității produselor obținute și diversificarea producției agricole;
 • Promovarea producerii și utilizării durabile de energie, inclușiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei;
 • Dezvoltarea agriculturii ecologice în cadrul fermei;
 • Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) și regenerare pe cale vegetativă (lastari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
 • Creșterea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării inclușiv a produselor tradiționale la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora.

Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție, cât și promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de crestere a animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de plantații, dezvoltarea agriculturii ecologice etc.

Beneficiarii măsurii:

 •  Persoane fizice, persoane fizice autorizate
 •   Întreprinderi individuale, familiale, Asociații familiale
 •   Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă
 •   Grup de producători

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională): 40%

+ 10% pentru tineri sub 40 de ani;
+10% pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natura;
+10% – pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări
Top