Headlines

Măsura 41.312

SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI

Prin această măsură va fi sprijinit spiritul antreprenorial din teritoriu în domenii nonagricole care vor crea locuri de muncă la nivel local, vor aduce venituri populației cât și administrațiilor locale și o crestere a nivelului de trai. Crearea locurilor de muncă este o neceșitate de bază în teritoriu. Există foarte multe persoane care sunt active în domeniul agriculturii de semi-subzistență și au venituri foarte scăzute.

Scopul acestei măsuri este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, mestesugăresti, culturale în scopul cresterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Obiectivele acestei măsuri sunt:

 •   Crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol, în spațiul rural;
 •   Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri și femei;
 •   Încurajarea activităților mestesugăresti și a altor activități tradiționale;
 •   Reducerea gradului de dependență față de agricultură.

Acțiunile prevăd:

 • Investiții în activități non-agricole
 • Investiții pentru dezvoltarea activităților mestesugăresti
 • Servicii pentru populația rurală
 • Investiții în producerea de energie regenerabilă

Beneficiari

 •   Micro-întreprinderile
 •   Persoane fizice (care se angajează se autorizeze minim PFA)

Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională):

 • 70%
 • 85% pentru producție de bunuri
Top