PREZENTAREA TERITORIULUI

Teritoriul GAL Crasna Barcău este situată în partea vestică a județului Sălaj, respectiv în partea estică a județului Bihor, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Relieful teritoriului este unul divers, cuprinde atât munți, dealuri, cât și piemonturi joase. GAL-ul este compus din 13 comune, dintre care 12 din județul Sălaj(Agrij, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos,Vârșolț), și o comună din județul Bihor (Balc). În total aceste comune au o suprafață de 691,97 km², și o populație de 36,843 de persoane, rezultând o densitate a populației de 53,24 de persoane/km².

Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice a comunelor, valorile Indicelui de Dezvoltare Umană Locală (IDUL) ne arată faptul că 7 comune din totalul de 13 au valori IDUL de 55 de puncte sau mai puțin, aceste comune fiind mai puțin dezvoltate, cuprind zone mai sărace.