Headlines

M3/6B

Promovarea tradiţiilor şi valorilor locale prin mică infrastructură locală

Obiectivul sprijinului are în vedere încurajarea dezvoltării satelor pe baza patrimoniului cultural (imobil, mobil, imaterial) și natural local, respectiv prin dezvoltarea serviciilor de agrement, culturale, turistice, și a infrastructurii aferente.

Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri);
 • Instituții de cult;
 • ONG constituite conform OG nr. 26/2000;
 • Structuri de economie socială în formă de ONG

Actiuni eligibile

 • Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural (imobil, mobil și imaterial) și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;
 • Investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică;
 • Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;
 • Investiții în infrastructura sportivă și de agrement;

Activitati neligibile

 • Achiziţionarea de bunuri și echipamente”second hand”;
 • Investiții care fac obiectul vreunei duble finanțări;

Intensitatea sprijinului:

 • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.

Sume aplicabile: Între 5.000 – 50.000 EUR

Top