Headlines

Masura 41.112

Instalarea tinerilor fermieri

Masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadreaza în Axa I – „Cresterea competitivitaii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiective generale:

  • Îmbunatairea si cresterea competitivitaii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerinele pentru protecia mediului, igiena si bunastarea animalelor, sigurana la locul de munca;
  • Îmbunatairea managementului exploataiilor agricole prin reînnoirea generaiei sefilor acestora, fara cresterea populaiei active ocupate în agricultura.

Obiectivele specifice ale masurii se refera la cresterea veniturilor exploataiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiectivele operaionale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploataii si încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiii.

 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vârsta de pâna la 40 de ani (neîmplinii la data depunerii Cererii de Finanare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitai agricole si a caror  xploataie agricola:

  • are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE1;
  • este situata pe teritoriul arii;
  • este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112,
sunt:

  • persoana fizica;
  • persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgena a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

–  individual si independent, ca persoana fizica autorizata;

–  ca întreprinzator titular al unei întreprinderi individuale;

  • asociat si administrator unic al unei societai cu raspundere limitata – SRL, înfiinata în baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Top