Headlines

Orașul ȘIMLEU SILVANIEI

Şimleu Silvaniei (în maghiară Szilagysomlyo, în traducere Şimleu Sălajului, în idiş Shamloya, în germană Schomlenmarkt) este situat în partea de vest a judeţului Sălaj, la o distanță de 29 km pe şoseaua naţională D.N. 1H faţă de municipiul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj. Împreună cu localităţile rurale componente: BicCehei şi Pustă, ocupă o suprafaţă de 62.26 km2 sub Măgura Şimleului, în bazinul hidrografic al Crasnei.

Este aşezat în lunca şi terasele a II-a şi a III-a ale Văii Crasna fiind dominat în partea de nord de masivul cristalin al Măgurii Şimleului, rămăşiță a unui vechi lanţ cristalin, având aspect de muncel şi o altitudine maximă de 597 m. Dealurile premontane din împrejurimile oraşului au aspectul unor culmi domoale, în cea mai mare parte despădurite.

Se învecinează cu localităţile:

la Est cu satul Pericei, comuna Pericei

la Nord – Est cu satul Bădăcin, comuna Pericei

la Nord cu satul Giurtelecul Şimleului, comuna Măieriște

la Nord – Vest cu satul Uileacu Şimleului şi satul Criștelec, comuna Măieriște

la Vest cu satul Bilghezd, comuna Nuşfalău

la Sud – Vest cu satul Nuşfalău, comuna Nuşfalău

la Sud cu satele Huseni şi Ratin, comuna Crasna

la Sud – Est cu satul Crasna, comuna Crasna.

Râul Crasna, al doilea râu important al judeţului Sălaj, care izvorăşte din Înşeuarea Oşeană, aflată între Munţii Meseş şi Munţii Plopiş, influenţează în mod direct relieful oraşului, fiind principalul agent modelator al acestuia.

Trăsăturile climatice ale oraşului sunt condiţionate de factori generali şi locali. În linii mari, ţinutul se încadrează în sectorul cu climă temperată cu uşoare influenţe oceanice. De aici rezultă prezenţa unor temperaturi medii anuale de aproximativ 9 grade Celsius şi o amplitudine ce variază între 19.3 şi 27.6 grade Celsius.

Aspectul depresionar al reliefului, favorizează pătrunderea dinspre S-S.E. a maselor de aer şi stagnarea lor având drept consecinţă apariţia fenomenelor de inversiune termică. În afară de inversiunile de temperatură, mai sunt caracteristice brumele timpurii şi uneori şi cele târzii, un număr redus de zile cu ceaţă şi umiditate ridicată de vale în raport cu versanţii.

Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de 700 mm, cu un maxim în lunile iunie-iulie şi cu un minim în martie.

Vânturile cele mai frecvente bat din sectorul V. şi N.V. şi aduc cu ele umezeală.

În partea estică a oraşului, au fost descoperite izvoare termale. Temperatura apei are 40 grade Celsius şi un conţinut de săruri asemănător cu cel de la băile Boghiş. Izvorul este legat de falia râului Crasna ce continuă până în apropierea localităţii Supuru de Jos.

www.simleusilvaniei.ro

Top