Headlines

Apel Selectie M1/2A/1

Prelungire apel de selectie
Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
Cerere de finantare
Studiu de fezabilitate
Studiu de Fezabilitate-Anexa B
Studiu de Fezabilitate-Anexa c
Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative
Lista UAT din zone cu constrangeri specifice
Lista UAT din zonele montane (ZM)
ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene
Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole
Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII
Declaratie raportare GAL
Declaratie acord monitorizare
Declaratie s.d. AFIR
Declaratie pe propria raspundere-INVESTITIE
Model Contract de Finantare
Fisa evaluare generala
Top