Headlines

M6/2B

Dezvoltarea competivităţii prin sprijinul tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Crasnei şi Barcăului

Obiectivul sprijinului este creșterea competitivității și a nivelului de dezvoltare a fermelor, îmbunătățirea productivității, a capacității tehnice și a potențialului de inovare a fermelor.

Beneficiari direcți:

 • Persoane fizice autorizate
 • Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale.
 • Beneficiarii sunt obligati sa isi desfasoare activitatea pe territorial acoperit de GAL Valea Crasnei si Barcaului.

Tipuri de acțiuni eligibile

 • Implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri aprobat și care facilitează începerea activităților agricole

Actiuni neeligibile

 • Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor
 • Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației;
 • Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
 • Plățile pentru agro-mediu și climă, Agricultură
 • Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa
 • Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
 • Plățile pentru bunăstarea animalelor
 • Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
 • – Sprijin pentru gestionarea riscurilor

Sprijinul va fi acordat în formă de sumă forfetară cu o valoare maximă de 25.000 EUR / proiect.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Top