Headlines

Comuna Halmăşd

Comuna Halmăşd este situată în partea de sud-vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de oraşul Simleu Silvaniei şi 48 km faţă de municipiul Zalău – resedinţă de judeţ. Ocupă o suprafaţă de 59,79 kmp, ceea ce reprezintă 1,56% din suprafaţa totală a judeţului.Relieful comunei este deluros fiind brăzdat de râurile ce străbat comuna. Reţeaua hidrografică este formată din cele patru cursuri de apă principale ce strabat şi satele comunei: Valea Mare, Valea Drighiu, Valea Cerisei, Valea Tunii, acestea fiind şi principalii afluenţi de pe teritoriul comunei ai râului Barcău.

pagina web: http://primariahalmasd.ro/

Top