Headlines

Apel Selectie M5/6A/1

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:
Cerere de finantare
Studiu de fezabilitate
Studiu de Fezabilitate-Anexa B
Studiu de Fezabilitate-Anexa c
STUDIU de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari
Model Contract de Finantare
Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Declaratie raportare GAL
Declaratie acord monitorizare
Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Lista codurilor CAEN eligibile
Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
Fisa evaluare generala
Top