Headlines

M7/6A

Stimularea dezvoltării activităţilor non-agricole

Obiectivul sprijinului este crearea de noi activități non-agricole, respectiv dezvoltarea celor existente în sectoarele prioritare identificate în cadrul analizei diagnostic și a analizei SWOT (turism, meșteșuguri, servicii medicale, valorificarea patrimoniului local.

Scopul măsurii este de a contribui la promovarea diversificării activităților către noi activități non-agricole în cadrul gospodăriilor agricole, a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și, implicit, prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative pentru populația din mediul rural și reducerea gradului de dependență faţă de sectorul agricol și reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban.

BENEFICIARI DIRECTI

 • Persoane fizice
 • Întreprinderi individuale și Întreprinderi familiale
 • SNC; SCS; SA; SCA; SRL Societăți comerciale cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat,
 • Societăți agricole, Societăți cooperative agricole și Cooperativă agricolă Grup de producători
 • Toate aceste entitati sunt obligate să dezvolte exploatații agricole pe teritoriul GAL Valea Crasnei și Barcăului;

Tipuri de acțiuni eligibile

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești;
 • Investiții legate de furnizarea de servicii medicale și sanitar veterinare;
 • Investiții în unitățile de primire turistică de tip agroturistic și proiecte de activități de agrement;
 • Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement, recreative, sportive (parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, amenajări areale de echitație, etc.; centre de închiriere cu bunuri recreaționale și echipamente sportive: –biciclete, bărci, etc.;)
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Investiții tangibile: echipamente și utilaje prin care se prestează servicii

Actiuni neeligibile

  • Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat
  • Achiziționarea utilajelor/echipamentelor second-hand

Cuantumul sprijinului va fi de 25.000 euro/proiect și va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare
Top