Headlines

Apel Selectie M4/6B/1

Prelungire apel de selectie

ERATĂ - publicat 22.08.2017

Cererea de finanțare corectată conform erata din 22.08.2017

Fisa evaluare generala corectată conform erata din 22.08.2017

Anunț scurt
Anunț detailat
Fișa măsurii
Ghidul măsurii
ANEXE:

Cerere de finantare

Memoriu Justificativ
Studiu de Fezabilitate
Contract de Finantare
Model de HCL
Recomandari Analiza Cost Beneficiu
Model Acord de Parteneriat
Declaratie ANPM
Declaratie pe propria raspundere - INVESTITIE
Declaratie Acord Monitorizare
Declaratie raportare GAL
Declaratie s.d. AFIR
Declaratie eligibilitate

Fisa evaluare generala

Top