Headlines

Apeluri de Selecție Active

 Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atasate în

TREI EXEMPLARE pe suport de hârtie şi

TREI EXEMPLARE în copie electronică (prin scanare).

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare și Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic. Studiul de fezabilitate/Proiectul tehnic trebuie să fie întocmit în conformitate cu legislația națională în domeniu.

Dosarul Cererii de Finanţare vor fi depuse personal, de către solicitantul proiectului, care se regăsește în Cererea de Finanţare completată și documentele ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din Cererea de Finanţare) sau de către un împuternicit, prin procura legalizată (în original) al responsabilului legal, depuse, pe suport tiparit, la Sediul Administrativ al Asociației GAL Valea Crasnei și Barcăului în trei exemplare (un original și două copii conforme cu originalul) și în format electronic (CD-uri – 4 exemplare, care va cuprinde scan-ul dosarului Cererii de Finanțare).

Totodată toate proiectele depuse la GAL Valea Crasnei și Barcăului vor avea anexat un REZUMAT în care solicitantul va detalia modul în care proiectul se încadrează în strategie și criteriile de selecție specifice pe care le îndeplinește.

Top